Fenomén

, z řeckého phainomenon - jev;
1. filozofie jev postihovaný našimi smysly (na rozdíl od noumenu, rozumem poznatelné podstaty jevu) a daný v naší zkušenosti. To, co se člověku samo ukazuje, a tak, jak se to samo ukazuje (pokud možno očištěno od lidských přání, představ, potřeb). Když se v novověku rozpadla nekritická víra v možnost pravého poznání světa, opírá se možnost poznání o čisté fenomény (např. E. Husserl);
2. geologie jev, úkaz, hmotný objekt typicky nebo nápadně dokumentující zemské procesy; 3. přeneseně vynikající, (fenomenální) zjev či člověk.

Související hesla