Fetti Domenico

, italský malíř; žák L. Cigoliho v Římě. Ovlivněn A. Elsheimerem, Borgiannim a P. P. Rubensem. Od roku 1613 dvorní malíř Gonzagů v Mantově a inspektor galerie, od 1621 v Benátkách. Náměty biblického podobenství převedl do žánrových výjevů z denního života. Obnovil tradici benátského kolorismu volným skvrnitým rukopisem a harmonickým sladěním jasných barev. Ovlivnil řadu následovníků (Útěk do Egypta, Podobenství o rozsévači koukolu, Tobiáš a anděl, Vinař).