Fideismus

, snaha postavit víru nad rozumové poznání; typické zejm. pro náboženství, jež se opírají o zjevení.

Související hesla