Fielding Henry

, anglický spisovatel; jeden z nejvýznamnějších představitelů románu 18. stol. Začínal jako dramatik a proslavil se zejm. satirami psanými pro divadla v Drury Lane a Haymarketu, v nichž parodoval současnou tvorbu a kritiku (Paleček), společenský život (Kavárenský politik) a politické praktiky vládnoucí whigistické strany (Pasquin – Paskvil, Historický kalendář na rok 1736). Od konce 30. let se věnoval prozaické tvorbě. Shamela je burleskní parodie na populární román S. Richardsona Pamela. Ze stejného zdroje vychází i humoristický román Josef Andrews, pod vlivem Cervantesovým byl zaměřen na portrét dobrosrdečného hrdiny a jeho chování v různých situacích. Podobně je koncipován i nejrozsáhlejší román Tom Jones, podávající široký obraz anglické venkovské a velkoměstské společnosti zastoupené četnými postavami a jejich morálními postoji a konflikty. Nad ně vyniká charakter „nalezence" Toma Jonese, který je společností odsuzován za mravní poklesky, ale v jádru je ryzí a dobrotivý. Poslední román Amelie je kritikou zkorumpovaného světa.

Ottův slovník naučný: Fielding Henry

Fielding [fíl]: Fielding Henry, básník angl. (*1707 v Sharpham-Parku – †1754 v Lisaboně, hledaje zde zotavení). V Lejdě studoval krátký čas práva, načež oddal se v Londýně psaní kusů divadelních, jichž napsal od r. 1728, kdy hrána v Drury Lane jeho Love in several masks, do r. 1736 28 komédií a frašek. Nejvýše z nich se cení: Tom Thumb (1730); The Moc Doktor (1732); The Intriguing Chamber-Maid (1734) a Wedding Day (1743). Vydělav tak dosti peněz, dokončil studia právnická a stal se r. 1740 advokátem. Znova vrátiv se k literatuře, psal pamflety a články novinářské. Teprve mravoličný román soudobého života národního proslavil jeho jméno. První svůj román, jménem Joseph Andrews (1742, 2 sv.), napsal F., podrážděn byv nesmírným úspěchem Richardsonovy »Pamely« a obracel se v něm proti přehnané přísnosti jejího puritanismu. – V »Jos. Andrewsovį poprvé plnější branou vtéká příroda, život, bezprostřednost, zdraví a veselí do anglického umění básnického. Stejnou cestou došel Fielding brzy ke svému přednímu dílu Tom Jones, or the history of a foundling (1749), vrcholu svého umění. Následovala slabší Amelia (1751, 4 sv.). Ze starších prací Fieldingových zasluhuje zmínky rozkošná místy satira The Life of Jonathan Wild the great (1743) a tři svazky Miscellanies. R. 1748 jmenován byl smírčím soudcem ve Westminstru. Z pobytu v Lisaboně pochází nedokončený Journal of a voyage to Lisbon. Sebrané spisy Fieldingovy vyšly r. 1762 v Londýně o 4 sv, po čtvrté r. 1871 v 10 sv. Srv. Murphy, Essay on life and genius of Fielding (1762); F. Lawrence, Life and times of H. Fielding (1855); životopisy od Watsona (1807), Waltera Scotta (1821), Dobsona (»English men of letters«, 1883) a Les lieho Stephena (1889). – Do češtiny přeložil »Toma Jonesæ P. Sobotka v »Bibl. klass. spisů ciz.«, 1871.

Související hesla