Figurativní umění

, předmětné, zobrazující umění; termín užívaný teprve po 2. světové válce v souvislosti s nadvládou abstraktního umění. Figurativní umění nezrušilo vztah k předmětnému světu na rozdíl od nefigurativního umění (nepředmětného, abstraktního), které pracuje s výtvarnými prostředky bez věcného významu. Ve figurativním umění lze rozpoznat konkrétní věc nebo přírodní jev.

Související hesla