Filcík Jan Nepomuk Josef

, český učitel a pedagog. Zaváděl do školy nové předměty rozšiřující obsah vzdělání. Vyučování vedl jen česky. Organizoval učitele, usiloval o zlepšení jejich postavení, požadoval pro ně stálý plat.

Ottův slovník naučný: Filcík Jan Nepomuk Josef

Filcík Jan, spis. čes. (*1785 v Kopidlně – †1837 v Chrasti), studoval na učitelském kursu jičínském a od r. 1805 na ústavě učitelském v Praze, byl pak podučitelem na rozličných místech, až r. 1812 stal se učitelem na farní škole v Chrasti, kde nejen o vzdělání svěřené mu mládeže horlivě pečoval, ale i o povznesení hudby chrámové se staral. Tato jeho vzorná péče nezůstala nepovšimnuta a za biskupa Kolovrata jmenován byl Filcík učitelem vzorným. Záslužně působil i na poli spisovatelském, zejména spisy: Pravidla dobropísemnosti (1822 a 1827); Rychlý počtář (1830 a 1833; Přírodopis (1835); Starožitnosti (1843); Zahradníček (1844). Mimo to psal pilně do Zieglerova »Přítele mládeže«.