Filón Alexandrijský

, významný náboženský filozof píšící řecky; ideový mluvčí helénistických Židů. 39 – 40 vedl poselstvo Židů k římskému císaři Caligulovi. Za jediný zdroj skutečné moudrosti pokládal Starý zákon (vykládal jej alegorickým způsobem, aby vystihl jeho vnitřní smysl); byl inspirován však i řeckými filozofy, zvláště Platónem a stoiky. Učil, že neměnný Bůh působí na svět pomocí zprostředkujících sil; první z nich je logos (Syn a zástupce Boží), interpretovaný v platónském duchu jako souhrn idejí. Za nejvyšší stupeň poznání pokládal extázi, při níž do lidské duše proniká božský dech. Jeho učení je důležitým spojníkem řecké filozofie a křesťanství.

Související hesla