Filostratos Flavios

, řecký spisovatel. Představitel tzv. druhé sofistiky, chráněnec císařovny Iulie Domny († 217). Autor životopisného souboru Bioi sofistón (Životy sofistů) a životopisu divotvůrce a mystika Apollónia z Tyany.

Ottův slovník naučný: Filostratos Flavios

Filostratos Flavios II., rodem z Athén, nejslavnější z Filostratů, působil v Athénách, později v Římě jako učitel rhétoriky. Květ jeho spadá do vlády Alexandra Severa (222 – 235), dočkal se však ještě vlády císaře Philippa (244 – 249). Sepsal na žádost císařovny Julie Domny Životopis Apollónia z Tyany v 8 knihách; dále složil zajímavý a důležitý spisek o gymnastice, z něhož dříve pouze zlomky byly známy; celý spisek objevil nedávno novořecký filolog Minas. Konečně zachovaly se od něho Životopisy sofistů ve 2 knihách a 73 krátkých listů, nejvíce obsahu erótického.