Filozofie indická

, různorodé proudy indického myšlení od doby véd do současnosti. Neoddělila se od náboženských představ; náboženství a filozofie indická z velké části splývají. Od období upanišad je jejím typickým rysem učení o karmanu a o sansáře. Je zaměřena zejm. na úsilí vymanit se z karmanového zákona, rozvíjena je však též logika, teorie poznání (njája), gramatika aj. Ortodoxní filozoficko-náboženské systémy vycházejí z tradice véd (viz též hinduismus, védanta); některé novodobé směry usilují o syntézu evropské a indické spirituality (Rámakršna, Vivékánanda). Nejvýznamnějším neortodoxním filozoficko-náboženským systémem jsou různé školy buddhismu a džinismus.

Související hesla