Finger Gustav Viktor

, český technik, průkopník českého letectví. Od 1896 vydával měsíčník Epocha, první český odborný letecký časopis, 1908 – 14 zakladatel leteckých sbírek Národního technického muzea.