Firn

, přechodné stadium mezi sněhem a ledem; tlakem nadloží dochází k úniku kyslíku, zmenšuje se objem, zvyšuje hustota a za současné rekrystalizace dochází k přeměně firnu v led.

Ottův slovník naučný: Firn

Firn (franc. névé) nazývá se ve velehorách starý sníh, jehož povrch následkem střídavého tání a zamrzání (regelace) přijal sloh zrnitý; tvoří přechod mezi obyčejným sněhem a ledem. Pokračuje-li regelace, mění se firn v pravý led a nahražuje tak ledovcům ztráty, jež tyto na zpodním svém kraji táním utrpí. V Alpách mnohé firnem kryté vrcholy nesou název Firne nebo Ferner, v Tyrolsku pak užívá se jména toho i pro skutečné ledovce.

Související hesla