Fisiparie

, biologie, zoologie způsob nepohlavního rozmnožování živočichů rozdělením na části, ze kterých se dotvoří chybějící orgány. Vyskytuje se např. u některých ploštěnců, láčkovců a máloštětinatců.

Související hesla