Florentská camerata

, sdružení italských hudebních skladatelů, literátů a učenců na konci 16. stol. ve Florencii (G. Caccini, J. Peri). Usilovala o nový hudební sloh, založený na obsahu a výrazové zřetelnosti slova. Výsledkem byl vznik doprovázené monodie, opery, oratoria a kantáty. Viz též monodie.

Související hesla