Floristika

, odvětví botaniky zabývající se vyhledáváním, určením a soupisem všech druhů rostlin rostoucích v určité oblasti.

Ottův slovník naučný: Floristika

Floristika, rostlinopis zabývající se vylíčením rostlinstva jednotlivých oblastí, krajin a zemí.

Související hesla