Fluidum

, podle představ zejm. v 17. a 18. stol. domnělá neviditelná, nevažitelná a nepostižitelná látka vyzařující určitou energii a způsobující svým přebytkem či nedostatkem fyzikální změny zkoumaných předmětů. Přeneseně nepostižitelný vliv, dojem vycházející z určité osobnosti.