Folklorismus

, proces osvojování, reprodukování a záměrné i bezděčné změny projevů a prvků domněle tradičního způsobu života lidových vrstev společnosti; tzv. folklór z druhé ruky. Subjektem folklorismu se stávají zpravidla ty skupiny a vrstvy, které se do kategorie lidu samy neřadí, a nejsou proto považovány za autentické nositele tradice lidové kultury. V českých zemích od 19. stol.; po roce 1948 vzrůst folklorismu v souvislosti s ideologickým využitím idealizované představy o lidu a jeho kultuře.

Související hesla