Folkloristika

, kulturně historická disciplína zabývající se komplexním studiem folkloru, jeho vývojem, obsahem, formou a způsoby existence a reprodukce ve společnosti. Interdisciplinární obor s výraznými přesahy zejm. do lingvistiky, literatury, hudby a divadelní vědy, psychologie, historie, etnografie, sociální antropologie. Podle předmětu studia se dělí na folkloristiku slovesnou (studium prozaických útvarů, textové stránky písní, přísloví a jiných žánrů), hudební (viz též etnomuzikologie), taneční (studuje pohybovou stránku tance i jeho širší kulturní a sociální kontext).

Související hesla