Fond náboženský

, státní peněžní fond vytvořený v 80. letech 18. stol. v Čechách a na Moravě ze jmění klášterů zrušených za josefínských reforem. Sloužil k financování postátněné katolické církve, především k podstatnému rozšíření farní sítě v českých zemích.