Formaldehyd

, CH2O, methanal, nejnižší aldehyd. Dodává se ve formě 30 – 35% roztoku ve vodě (formalín). Používá se na výrobu fenolických pryskyřic, aminoplastů, polyacetalových pryskyřic, ke sterilizaci půdy ap. Vyrábí se katalytickou dehydrogenací methanolu.

Ottův slovník naučný: Formaldehyd

Formaldehyd, H.COH, aldehyd kyseliny mravenčí, vzniká, okysličíme-li páry líhu dřevného vzduchem. Jest to plyn ve vodě rozpustný, sliznice dráždící. Vyrábějí jej továrně, používají pak ve fotografii, u výrobě barviv a nověji jakožto formalinu v mikroskopii. Jsa povahy antiseptické, konservuje anatomické praeparáty bylinné, zejména pak zvířecí, a tvrdí je mnohem lépe než alkohol. Z formaldehyd,u byly uměle pořízeny cukry, a že i v přírodě účast jeho jest vycítěna, má se za to, že vznikaje podle rovnice: CO2+H2O=COH2+O2 může bráti podílu při stavbě cukru a škrobu tamtéž. (Hypothesa Baeyerova.) Rn.

Související hesla