Forster Edward Morgan

, anglický prozaik. Jeho romány, odehrávající se buď v cizině (Kam se bojí vkročit andělé), nebo stavějící proti sobě postavy z různého společenského zázemí (Howards End), jsou citlivé psychologické sondy kritizující úpadek středostavovských hodnot anglické společnosti. Cesta do Indie zkoumá vztahy mezi příslušníky nerovnoprávně postavených národů.

Související hesla