Fotoperioda

, ekologie, fyziologie počet hodin světla ve dvacetičtyřhodinových cyklech. Fotoperioda kritická je hraniční, při jejím překročení dochází k fotoperiodické reakci. Její délka je individuální a charakteristická pro typ reakce i druh organismu. U živočichů mírných a vyšších zeměpisných šířek převažuje vliv kolísání světelné části dne na rozmnožování, a to prostřednictvím zrakového orgánu. Prodlužující den vyvolává hormonální a posléze hnízdní aktivitu u ptáků. U savců s delší dobou březosti naopak na pohlavní orgány působí zkracování dne na podzim (srnec, jelen), kdy sice dochází k páření, ale mláďata se rodí až koncem příštího jara při hojnosti potravy a přijatelných teplotách. U organismů nižších zeměpisných šířek se kolísání délky dne projevuje málo, větší vliv má periodické střídání období sucha a dešťů, kdy hnízdí většina ptáků a rodí mnoho savců. Viz též fotoperiodismus.

Související hesla