Fotorezist

, elektrotechnika látka, jejíž chemické vlastnosti (např. rozpustnost) se mění v závislosti na osvětlení. Užívá se např. při výrobě elektronických integrovaných obvodů nebo plošných spojů.