Foucaultovo kyvadlo

, závaží volně zavěšené na dlouhém vlákně ve volném závěsu; rotace Země vyvolává změnu roviny jeho kyvu. Pomocí Foucaultova kyvadla byl poprvé získán přímý důkaz o rotaci Země. Nazváno podle J. B. L. Foucaulta.

Ottův slovník naučný: Foucaultovo kyvadlo

Foucaultovo kyvadlo [fukót-]. Kyvadlo hlédí následkem setrvačnosti zachovati rovinu kyvů, v níž do pohybu uvedeno bylo i když se závěsný bod, nebo, lépe řečeno, hmota jej nesoucí, v rotaci uvede. Prostý experiment na stroji odstředivém jest toho dokladem. Applikujíce tuto zkušenost na kyvadlo nad severním pólem zemským v rovinný pohyb uvedené, nahlédneme v úvaze, že rotačního pohybu zemského vlastně neznamenáme, proč se rovina kyvů zdánlivě otáčí v obráceném směru s rychlostí 15° za hodinu. V místě, jehož severní šířka jest ϕ, stáčí se táž rovina ve směru: východ, jih, západ (tedy jako slunce) s rychlostí 15° sin. ϕ za hod. Má-li tato poměrně malá rychlost úhlová k platnosti přijíti, musí kyvadlo dlouho kmitati; z té příčiny volí se dlouhý drát na zpodním konci těžkou koulí obřemeněný. Závěs horní jakož i závěs koule na zpodním konci musí býti pečlivě zřízen, aby se z příčin vedlejších, na př. nestejnoměrným zapjetím drátu, rovina kyvu nestáčela. Zároveň jest k tomu hleděti, aby kyvadlo precisně v jedné svislé rovině uvedeno bylo v pohyb. Foucaultův pokus jest přímým důkazem pro otáčení zeměkoule. Klč.

Související hesla