Fouqué Friedrich de la Motte

, německý romantický prozaik, dramatik a básník. Autor pohádek Rusalka a Mužíček šibeníček.

Ottův slovník naučný: Fouqué Friedrich de la Motte

Fouqué Friedrich Heinr. Karl de la Motte F., spis. něm., rodem z exulantské rodiny franc (*1777 v Brandenburce – †1843 v Berlíně), sloužil z poč. v pruském vojště a účastnil se zejména tažení rýnského. R. 1803 žil na svém statku Nennhausích, věnuje se básnické činnosti. R. 1813 ve Francii byl dobrovolníkem. Později žil častěji v Paříži a od r. 1831 přednášel o nových dějinách a básnictví v Halle. R. 1842 byl povolán ke dvoru berlínskému. Jako básník vydal Fouqué nejprve pod pseudonymem Pellegrin Dramat. Spiele (1801); Historie vom edeln Ritter Galmy (1806); Romanzen vom Thale Ronceval (1808); Alwin (1808); pod vlastním jménem vydal teprve dramatickou trilogii z nordických pověstí Der Held des Nordens (1808). Ze staroněmeckého básnictví vytvořil »vlastenecké« hry Eginharda a Enmu (1811) a Alboina, krále Langobardů (1813). Bajka Undine (1811) a třídílný rytířský román Der Zauberring (1813) získaly mu vrchol obliby u tehdejšího čtenářstva, které pro budoucnost však zachovala si jediná »Undinæ. Z pozdějších děl Fových jest uvésti: báseň hrdinnou Coronu (1814); Sintram und seine Gefährten (1814): Die Fahrten Thiodolfs (1815); Heldenspiele (1818); Altsächs. Bildersaal (1818-20); Bertrand du Guesclin (1821); Gedichte (5 sv, 1816 – 27); Geistliche Gedichte a Christl. Liederschatz, vydané po jeho smrti. Kromě toho napsal Fouqué svůj životopis Lebensgeschichte (1840) a řídil »Zeitung für den deutschen Adel«, v nichž hlásal své feudálně aristokratické názory, které tvořily i podklad jeho básnického díla. Fouqué jako básník náleží zcela škole romantické Český překlad »Undiny« pořídil Jakub Malý (Praha, 1871).