Fowles John (Robert)

, anglický prozaik. V románech a povídkách spojuje intelektuální náročnost a erudovanost s postupy populární literatury. Román Sběratel, příběh osamělého muže, který unese, vězní a nakonec nechá zemřít kultivovanou, dobře situovanou dívku, lze číst jako horor, thriller, studii narušené psychiky nebo alegorii umrtvující maloměšťácké sterility. Podobně mnohovrstevný je rozsáhlý a spletitý román The Magus (Mág). Román Francouzova milenka podává rekonstrukci života viktoriánské společnosti, viděné perspektivou 2. pol. 20. stol. Autor v něm mísí metody tradičního realistického románu, sociální eseje a literárního experimentu (několikeré zakončení). Tendence k metafikci vrcholí v románu Mantissa, podobně jako v románu The Maggot (Larva).

Související hesla