Francesca Pierro della

, italský malíř rané renesance. Žák a spolupracovník D. Veneziana. Působil v severní Itálii,Toskánsku a Římě. Studoval teorii perspektivy a zákonitostí světla a barvy jako prostředků plastické modelace v obraze. Volil jednoduchou obrazovou kompozici se strnulými figurami. Maloval fresky (Legenda o sv. Kříži, Vzkříšení ) i oltářní desky (Křest Krista) a portréty (Podobizny urbinského vévody Federica de Montefeltro a jeho ženy). Bohatou barevnou škálou vytvořil základ kolorismu klasické renesance, zejm. školy benátské a ferrarské.

Související hesla