Franco y Bahamonde Francisco

, španělský politik. Po vzoru otce od roku 1907 voják z povolání. 1920 – 27 sloužil ve španělské cizinecké legii, 1934 generál, potlačil socialistické povstání v Asturii. 1935 – 36 náčelník generálního štábu a 1936 velitel na Kanárských ostrovech. V roce 1936 se zapojil do vojenského puče proti republikánské vládě, vůdce povstalců v občanské válce 1936 – 39, podporován Itálií a Německem. V roce 1936 generalissimus, v čele vlády povstalců, 1937 vůdce Falangy, 1938 šéf státu (jefe de Estado) a vůdce (caudillo). Zavedl autoritativní státní režim s podporou vyšší vojenské a církevní hierarchie. Za 2. světové války neutrální. V roce 1945 formálně zavedl občanská práva, 1947 vyhlásil katolickou monarchii a stal se doživotním regentem. Usiloval o průmyslový rozvoj, orientoval se na západní vyspělé státy. 1957 reorganizoval vládu, předseda vlády do roku 1973; zůstal i vrchním velitelem branných sil a šéfem Falangy. V roce 1969 určil svým nástupcem dnešního krále Juana Carlose.

Související hesla