Francouzské společenství

, poslední název francouzské světové říše, zavedený ústavou 5. republiky v roce 1958; hlavou Francouzského společenství je francouzský prezident. Nahradilo Francouzskou unii 1946 – 58, členy jsou kromě Guineje všechny bývalé francouzské kolonie, 11 zůstalo přímými členy, 10 přijalo statut zámořských departementů Francie. Tyto státy většinou využily možnosti získání nezávislosti v roce 1960, svazky s Francií však nezpřetrhaly, 1963 se většinou přidružily k EHS.

Související hesla