Frankena William F.

, americký filozof. Zabývá se zejména etikou, pokouší se o rozumové zdůvodnění morálky (Ethics – Etika, 1963).