Frankfurtský sněm

, Frankfurter Nationalversammlung – parlamentní shromáždění německých zástupců zasedající od dubna 1848 ve Frankfurtu nad Mohanem. Zástupci zvoleni v přímých, všeobecných a tajných volbách. Po dobu existence vedeny spory mezi Maloněmci (Německo bez Rakouska) a Velkoněmci. Když většina německých států odmítla uznat říšskou ústavu a maloněmecké řešení, odmítl král Friedrich Wilhelm IV. císařskou korunu a shromáždění se fakticky rozpadlo. Po pruském nátlaku se frankfurtský sněm přemístil do Stuttgartu, kde se 6. 6. 1849 konala poslední schůze, která byla württemberskou armádou 18. 6. 1849 rozehnána.

Související hesla