Fraucimor

, zastarale 1. dvorní družina královny nebo šlechtičny a ženské služebnictvo; přeneseně družina, průvod žen vůbec; 2. ženský pokoj.