Freska

, italsky al fresco – technika nástěnné malby anorganickými pigmenty na čerstvou vápennou omítku, při níž dochází ke spojení krystalků uhličitanu vápenatého se zrnky pigmentů.

Související hesla