Friedman Milton

, americký ekonom; od 1948 profesor University of Chicago, od 1976 Stanford University (Kalifornie, USA). Přední osobnost ekonomické teorie současné doby. Publikoval významné práce zejména v oblasti teorie monetarismu. Stoupenec důsledného liberalismu. Hlavní díla: Essays in Positive Economy (Eseje o pozitivní ekonomii), Studies in Quantitative Theory of Money (Studie o kvantitativní teorii peněz), Capitalism and Freedom (Kapitalismus a svoboda), Monetary history of the United States 1867 – 1960 (Měnová historie Spojených států 1867 – 1960), The Role of Monetary Policy (Úloha monetární politiky). Česky vyšlo Kapitalismus a svoboda, Svoboda volby. V roce 1976 mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii.

Související hesla