Friedrich Caspar David

, německý malíř a kreslíř; významný představitel krajinomalby německého romantismu. Přítel J. W. Goetha, člen akademie v Berlíně a Drážďanech. Ovlivněn barokní krajinomalbou (J. Ruisdael, C. Lorrain) i názory svého přítele P. O. Rungeho. V malbě akcentoval psychický rozměr krajiny, její souznění s vnitřním duchovním životem člověka, který často zdůrazňoval symbolikou osamělého poutníka.

Ottův slovník naučný: Friedrich Caspar David

Friedrich Kaspar David, něm. malíř krajin (*1774 v Greifswaldě – †1840 v Drážďanech), vzdělav se na akademii kodaňské, odebral se r. 1795 do Drážďan, kdež dva roky na to stal se professorem. Ve všech jeho dílech projevuje se melancholická zádumčivost, prozrazující pobaltický původ Friedrichův, která ani cestou po Italii z povahy jeho setřena nebyla. V souhlase se současnou filosofií vidí Friedrich v přírodě jen určité stadium vývoje ducha, symbol jeho, a tak také přírodu podává, nehledě imponovati tak kresbou a komposicí, jako spíše zachycením a fixováním přechodné nálady, dojmu, emoce a touhy. S tím souhlasí též jeho kolorit i volba sujetů. Krajiny romantické, při tajemném osvětlení měsíčním, bouře námořní, západy slunce a lesní partie jsou jeho pravým živlem. Pracemi svými mnoho přispěl k pojímání krajiny modernímu, impressionistickému. Z obrazů jeho nalézají se dva v zámku berlínském (Cestující na břehu moře a Opatství), mimo to jeden v zámku hr. Thuna v Děčíně, představující návrší s křížem po západu slunce. Friedrich zabýval se též radirováním a pochodí od něho: Krajina se zříceninami kostela, Skalnatá krajina. a j Srv. Müller, Die Künstler aller Zeiten u. Völker (1857 – 64). J – k.

Související hesla