Fudžiwara

, šlechtický rod japonských regentů; mocný rod dvorské šlechty, který se v průběhu období Heian propracoval k dominantnímu politickému postavení v zemi. Původ Fudžiwary odvozovali od Kamatariho Nakatomiho (614 – 669), rádce císaře Tenčiho, jenž Nakatomimu krátce před smrtí udělil jméno Fudžiwara. Rod Fudžiwara byl pověřen vykonáváním kultovních funkcí u dvora, kde jeho postavení upevnil další schopný dvořan Fuhito Fudžiwara (659 – 720). Kromě religiózních záležitostí se Fudžiwarové uplatňovali i v zákonodárství. Politickou moc posilovali hromaděním vlastnictví půdy v provinciích a rafinovanou sňatkovou politikou s císařským rodem, vycházejíce přitom z dobové zvyklosti vychovávat děti v rodě manželky. Složité příbuzenské svazky s císařským rodem jim otevíraly cestu k nejvyšším funkcím u dvora. Po eliminaci vlivu ostatních rodů se mocenské boje odehrávaly uvnitř rodu, kde kolem pol. 9. stol. získala rozhodující postavení tzv. Severní větev. Fudžiwarové kontrolovali dvorní a státní záležitosti z funkce regentů císaře (nejprve nedospělého, později i dospělého), již dědičně obsazovali, o uzurpaci trůnu se však nikdy nepokusili. Na vrcholu moci byli v 10. a v 1. pol. 11. stol., kdy vládli Mičinaga Fudžiwara (966 – 1028) a jeho syn Jorimiči (990 – 1074); později jejich moc zvolna upadala.

Související hesla