Fundamentalismus

, přístup vlastní některým jednotlivcům a skupinám v různých náboženstvích; charakterizovaný jednak nekritickým přístupem k pramenům (bible, tóra, korán, védy ap.) a k oficiálně prohlášené nauce, jednak nesnášenlivostí k jiným náboženstvím a k profánnímu světu. Často prosazuje mravní požadavky daného náboženství násilím nebo pomocí státní moci. O křesťanském biblickém fundamentalismu lze mluvit např. u adventistů sedmého dne a u letničních křesťanů; tendenci k fundamentalismu mají také katoličtí tradicionalisté. Fundamentalismus islámský usiluje přetvořit společnost podle koránu a šarí'y. Hlavními vzory jsou egyptští Muslimští bratři (viz též Muslimské bratrstvo), íránská islámská revoluce a učení pákistánského šejcha Mawdúdího. Rozšířen též fundamentalismus židovský.

Související hesla