Fundamentální ontologie

viz ontologie fundamentální