Funkce


1. činnost, působnost zaměřená k určitému cíli; chod, úkon;
2. logika jednoznačná binární relace. Vztah mezi prvky dvou množin A a B, kterým je každému prvku z A přiřazen právě (nejvýše) jeden prvek z B, se nazývá totální (parciální) funkce. Pojem funkce je v logice klíčový. Viz též interpretace, logika intenzionální, spojky logické;
3. matematika zobrazení f z libovolné množiny M do číselné množiny N, tj. každému prvku xM přiřazuje nejvýše jeden prvek y N takový, že f(x) = y. Množina D(f) čísel xM takových, že pro ně existuje právě jedno číslo f(x), se nazývá definiční obor funkce f. Číslo y, pro které platí y = f(x), se nazývá funkční hodnota funkce f v x.

Související hesla