Funkce intuice

, jedna ze čtyř základních psychických funkcí vědomí v psychologii C. G. Junga. Intuice je kognitivní funkce, která umožňuje člověku vnímat vnitřní nevědomé vjemy, nedosahující prahu vědomí, poskytující však emocionální a citovou informaci, která umožňuje předjímání budoucích událostí – nevědomé vnímaní (skrytých) souvislostí věcí a jevů. Projevuje se sklonem vcítit se do celkových možností, vývoje a vnitřního smyslu dění a umožňuje přehlédnout praktické „vnější” detaily. Protože intuice na rozdíl od myšlení a cítění nepracuje s úsudky, ale vjemy, patří do skupiny iracionálních funkcí. Jejím protikladem je funkce smyslového vnímání. Je-li intuice nejlépe rozvinutou a určující funkcí, určuje typ osobnosti jako intuitivní.

Související hesla