Fykologie

, algologie – odvětví botaniky zabývající se studiem řas a sinic.

Ottův slovník naučný: Fykologie

Fykologie (z řec.) či algologie, nauka o řasách.

Související hesla