Fytosféra

, prostor na povrchu Země, obsazený rostlinami. Součást biosféry; tvoří po stránce materiálové i energetické její podstatnou část. Živočišný ekvivalent se neužívá.