Gabrieli Andrea

, italský skladatel a varhaník; strýc Giovanniho Gabrieli. Od roku1564 varhaník chrámu sv. Marka v Benátkách. Jeden z představitelů benátské školy. Autor zejm. vícesborových chrámových skladeb, madrigalů a varhanních děl.

Ottův slovník naučný: Gabrieli Andrea

Gabrieli Andrea, hud. skladatel ital. (*1510 v Benátkách – †1586 t.), nejlepší žák Adriána Willaerta a také jeho nástupce v náčelnictví starší školy benátské. Byl nejprve zpěvákem v dožecí kapele a od r. 1566 působil jako výborný varhaník v chrámě sv. Marka. Slynul také jako znamenitý učitel (H. L. Hassler, T. P. Sweelinck a j.). Jeho skladby (mše, kantáty, madrigály, sonety, sbory, skladby pro varhany a j.), v nichž dvojsborový sloh svého mistra rozšířil v trojsborový, mohutně působí umělou svou skladbou a bohatou zvukovou barvitostí; tak na př. velkolepé trojsborové Magnificat, pak dvě skvělé kantáty o 8 a 12 hlasech, jež jako »státní skladatel« republiky Benátské r. 1574 složil k uvítání franc. krále Jindřicha III., a zvláště důkladné 6 – 16hlasé skladby, které bratrovec jeho Giovanni Gabrieli r. 1587 v Benátkách uveřejnil (Concerti di Andrea et di Giovanni G., continenti musica di chiesa, madrigali et altro). Ze sbírek děl Gabrieliových uvádíme ještě: Sacrae Cantiones V vocum (Ben., 1565, 2. vyd. 1584); Primus Liber missarum VI vocum (t., 1572); Liber primus cantionum ecclesiasticarum (t., 1576, 2. vyd. 1589; Psalmi Davidici (t., 1583); sedm knih madrigálů (t., 1572 – 1582); Sonate a cinque per istromenti (t., 1586). Dále mnohé jeho skladby roztroušeny jsou po hudebních sbírkách XVI. a XVII. stol. Jeho varhanní komposice jsou vytištěny zároveň s podobnými skladbami Giov. Gabrieliho: Intonazioni d'organo (1593) a Ricerrari per l'organo (1595, 2 sv.). f.

Související hesla