Gall Franz Joseph

, německý lékař, anatom. Působil jako praktický lékař ve Vídni, zabýval se frenologií. Roku 1786 zahájil soukromé přednášky o frenologii, které ho proslavily po celé Evropě; v roce 1801 je císař zakázal jako pobuřující. Gall opustil Vídeň a cestoval po Evropě. Usadil se v Paříži jako praktický lékař a kde dále propagoval svou teorii. Získal mnoho přívrženců i odpůrců. Založil sbírku lebek (sádrových i voskových odlitků), která se po jeho smrtí stala majetkem pařížské botanické zahrady. Frenologie byla později odborníky odmítnuta.