Gallium

, značka Ga – chemický prvek III. A skupiny periodické soustavy prvků, protonové číslo 31, relativní atomová hmotnost 69,72, teplota tání 29,8 °C; teplota varu 2 205 °C, hustota 5,90 • 103 kg•m–3. Bílý měkký tažný kov. Objeveno v roce 1875. V přírodě se vyskytuje v malých množstvích jako příměs ve sfaleritu. Je připravováno elektrochemicky. Ve sloučeninách se podobá vlastnostem sloučenin hliníku, má však oxidační čísla I – III. Gallium je užíváno např. ve slitinách na zubní plomby, v polovodičové technice, jako náplň do vysokoteplotních teploměrů.

Ottův slovník naučný: Gallium

Gallium, vzácný prvek z přirozené skupiny kovů zemin. Značka Ga, atomová hmota 69,9 (H = 1). Sprovází zinkové rudy některé ve množstvích nad míru skrovných, zejména černý sfalerit z Bensberku u Cách (obsahuje asi 0,001% gallia) a hnědý sfalerit od Pierrefitte v Pyrenejích, z něhož poprvé (1875) připravil gallium, Lecoq de Boisbaudran, odkryv je v nerostu tom cestou spektroskopickou; jsouť sloučeniny gallium,ia význačny dvěma osamělými čarami fialovými. Gallium, jest kov barvy bílé, slabě namodralé, na vzduchu dosti stálý, kyselinami a žíravinami však poměrně snadno porušitelný. Hutnota 5.95, spec. teplo 0.08, bod tání + 30°. Ve sloučeninách jeví zřetelně vyslovené trojmocenství, podobně jako aluminium. Jeho význačný chlórid GaCl3, jenž vzniká zahříváním gallium,ia v nadbytku chlóru, jest bezbarvý, těkavý; kysličník Ga2O3 jest prášek bílý, v kyselinách rozpustný na soli bezbarvé, snadno krystallující. Síran dává soli podvojné, na příklad: Ga2(NH4)2(SO4)424H2O, zcela podobné složením i vlastnostmi obdobným solím aluminia (kamencům). Vůbec jeví gallium, i sloučeniny jeho po stránce chemické velkou podobnost s aluminiem a jeho sloučeninami, což i tím památně se prokázalo, že Mendělejevem prvek o vlastnostech gallium,ia v soustavě periodické mezi aluminium a indium spadající byl předpověděn a ekaalumium nazván. Ze se předpověď ta až do podrobností splnila, jest skvělým osvědčením Mendělejeva periodické soustavy prvků. OŠc.

Související hesla