Gándhí Móhandás Karamčand

, indický politik a národní vůdce. V letech 1894 – 1914 působil v Jižní Africe jako obhájce práv indické menšiny. V roce 1915 se vrátil do Indie a vstoupil do Indického národního kongresu. Systematicky posiloval snahy o indickou samostatnost, uplatňoval taktiku nenásilného odporu, podněcoval občanskou neposlušnost a kampaně nespolupráce s Brity, nabádal k bojkotu britského zboží (domácí tkaní, výroba soli aj.). Často vězněn. Zasazoval se o práva nejnižších hinduistických kast, o smíření mezi muslimy a hinduisty. Jeho životní filozofie vycházela z hinduistického náboženství. V roce 1930 zorganizoval tzv. solný pochod, 1931 se účastnil britsko-indické konference u kulatého stolu v Londýně, 1942 požadoval okamžitou samostatnost Indie. Po druhé světové válce vyvinul značné úsilí, aby Indie zůstala jednotná; nesmířil se s existencí dvou států (od roku 1947 Indie a Pákistán). Zavražděn hinduistickým fanatikem.

Související hesla