Gáthy

, avestsky zpěvy; nejstarší část Avesty a významná památka počátků mazdaismu. Dobu vzniku gáthů je možno určit jen v úzké návaznosti na datování života Zarathuštry, neboť jsou (alespoň z rozhodující části) jeho dílem. Ústřední postavou, k níž se gáthy obracejí, je Ahura Mazda, obklopený dalšími božskými bytostmi. Ty zároveň personifikují abstraktní pojmy a symbolizují ústřední etické a náboženské kategorie mazdaismu.

Související hesla