Gauguin Paul

, francouzský malíř, grafik a řezbář; jeden z nejvýznamnějších postimpresionistických malířů; představitel syntetického symbolismu. Zpočátku maloval (zejm. pod vlivem C. Pissarra) impresionistické krajiny (Krajina). Záhy opustil impresionistický zájem o světelné proměny atmosféry a v roce 1866 spolu s přítelem E. Bernardem založil (později oba ve sporu o prvenství) nový umělecký směr cloisonnismus; v jeho stylu namaloval obraz Vidění po kázání. Důraz kladl na barevnost s potlačením role detailu a prostorovosti malby. Zobrazoval motivy z bretaňského venkova (Krajina s pasáčkem vepřů, Arlesanky v parku, Žlutý Kristus), stále častěji inspirován exotickými krajinami i mimoevropským životním stylem; podnikl cestu na Martinik a dvě cesty na Tahiti, kde dlouhodobě pobýval. Pod vlivem cest se jeho paleta rozzářila jasnými plnými barvami (Krajina na Tahiti, Tahitské pastorále, Mateřství, Dívky s květy mangovníku). Ovlivněn i japonským uměním. Jeden z prvních malířů, usilujících obohatit moderní západní umění přínosem tzv. primitivních kultur. Tematicky ovlivněn dobovým symbolismem, kladl si naléhavé otázky o povaze lidské existence (monumentální obraz Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?). Symbolikou barev a monumentálním plošným pojetím ovlivnil umělecké směry 20. stol., zejm. fauvismus a expresionismus. Dekorativní stránku jeho umění rozvinula secese.

Související hesla