Gdaňský záliv

, polsky Zatoka Gdańska – záliv v Baltském moři mezi Helskou kosou a poloostrovem Sambia při pobřeží Polska a Ruska; max. hloubka 118 m. Ústí řeky Visly, přístavy Gdaňsk a Gdyně.

Ottův slovník naučný: Gdaňský záliv

Gdanský záliv (Danziger Bucht), zalévá se do jižních břehů Baltického moře mezi Rixhöftem a Brüsterortem, kdež má 82 km šířky. V záp. jeho části kosa Pucká (Putziger Nehrung) tvoří Puckou zátoku (Putziger Wiek), v jihovýchodě Frišská kosa (Frische Nehrung) odděluje od ostatního zálivu Frišský haff. Do jižní části zálivu se vlévá Visla. Hloubka vody obnáší při pobřeží 6 – 50, dále do moře 50 až 160 m. V zimě bývá zde dlouho led. Místa Rixhöft, Heisternest, Hela, Neufahrwasser, Pilava a Brüsterort mají světlárny.

Související hesla