Geertruidenberg

, město v jižním Nizozemsku v provincii Severní Brabantsko; 20 900 obyvatel (1997). Zachovaly se časti gotického opevnění a řada štítových domů.

Ottův slovník naučný: Geertruidenberg

Geertruidenberg [chértraidnberch], též Gertruidenberg, město a pevnost v holl. prov. Sev. Brabantu, 15 km ssev.-vých. od Bredy na lev. břehu ř. Donge, při jejím ústí do Biesbosche, při želez. trati Lage ZwaluweHertogenbosch. Geertruidenberg má evang. kostel s náhrobkem námořního hrdiny Zoutmana, arsenál, továrnu na doutníky, cukrovarnictví, pivovarnictví, chov ústřic, rybolov, dobrý přístav a 2029 obyv. (1891). R. 1577 vyjednával zde bez výsledku Don Juan d'Austria se stranou oraňskou. R. 1593 dobyl Geertruidenbergu Moric Oraňský; r. 1710 konán zde bezvýsledný kongress k uzavření míru mezi Ludvíkem XIV. a spojenci. Též ve franc. válkách revolučních častěji o Geertruidenberg bylo bojováno.