Geiger Moritz

, německý filozof a estetik; stoupenec fenomenologické školy E. Husserla. Zabýval se estetikou, psychologií, teorií vědy. Jeho fenomenologická estetika předpokládá nazírání podstaty uměleckého díla v plné celosti a hloubce. Z díla: Zugänge zur Ästhetik (Přístupy k estetice), Über das Wesen und die Bedeutung der Einfühlung (O podstatě a významu vcítění).

Související hesla